QR kod sjećanje
Galerija fotografija
Ana Anić
04.05.1917. - 12.10.1999.

Zagreb

Olovne i teške snove snivaju 
Oblaci nad tamnim gorskim stranama; 
Monotone sjene rijekom plivaju, 
Žutom rijekom među golim granama.

Iza mokrih njiva magle skrivaju 
Kućice i toranj; sunce u ranama 
Mre i motri kako mrke bivaju 
Vrbe, crneći se crnim vranama.

Sve je mračno, hladno; u prvom sutonu 
Tek se slute ceste, dok ne utonu 
U daljine slijepe ljudskih nemira.

Samo gordi jablan lisjem suhijem 
Šapće o životu mrakom gluhijem, 
Kao da je samac usred svemira.